ultra:bit 2.0 og CFU i 2019

Wednesday, February 6, 2019

Hvad betyder den nye bevilling for ultra:bit og CFU i 2019

ULTRA:BIT er partnerskabsprojekt mellem DR og CFU-Danmark støttet af Industriens Fond som har til formål at inspirere børn til at blive kreative og kritiske skabere med kodning og teknologi.

DR tilbyder en hel række programmer på DR Ultra, undervisningsforløb på DR Skole og events. CFU uddeler micro:bits, udlåner micro:bits plus tilbehør og tilbyder ultra:bit-kurserne ’ultra:bit rejsende task force’ til undervisere som del af partnerskabet.

I 2018 har 1450 skoler har tilmeldt alle deres 4. klasser, som har fået micro:bits og er gået i gang med undervisningsforløb på DR Skole. 10.000 børn har været på DRs KreaKodeCamps. Op mod 4000 undervisere har i 2018 været på CFUs kurser ’ultra:bit rejsende task force’.

Af CFU-aktiviteter er der stadig ca. 80 ultra:bit task force-forløb, der som del af første del af ultra:bit, skal afholdes over hele landet i 2019.

Større ambitioner mulig med nye bevilling

Mange har efterspurgt at flere klassetrin også kan deltage i ultra:bit. Nu bliver skoler tilbudt at tilmelde sig deres mellemtrin ultra:bit, og skolerne vil efterfølgende modtage et antal ultra:bit-klassesæt med micro:bits (større skoler får flere kasser end små skoler), som skolerne kan beholde og anvende til undervisning af børn på hele mellemtrinnet (4., 5. og 6. klasser) sammen med undervisningsmaterialer fra DR Skole. Klassekasserne forventes at være klar til at blive kørt ud til de tilmeldte skoler af CFU inden sommerferien, så de er klar til skoleåret 2019/2020. 

ultra:bit 2.0 bevillingen betyder 3 nye tilbud til skolerne fra CFU:  

Micro:bits og tilbehør

  • Distribution af micro:bits i klassesæt til mellemtrinnets børn og lærere til tilmeldte skoler. Klassesættene bliver efterfølgende på skolerne.
  • Micro:bit-tilbehør og anden teknologi kan af øvrigt interesserede skoleklasser lånes via Centre for Undervisningsmidler.

 Kompetenceudvikling af ultra:bit ressourcepersoner – CFU Super Task Force

  • Kompetenceudvikling på 50 Super Task Force-forløb af op mod 500 udvalgte lærer-ambassadører og ressourcepersoner lokalt, som har særlig interesse og kompetencer i forhold til at videreformidle IT-didaktik, bl.a. med henblik på sikring af fremtidig forankring af kompetencerne lokalt, herunder hvordan skoler fremadrettet kan arbejde med ’børn hjælper børn – digitale ultra:bit-børnepatruljer.’ 50 forløb i alt.
  • Netværk og netværksmøder blandt ressourcepersonerne faciliteret og drevet af CFU.

Kompetenceudvikling af lærere på mellemtrinnet – CFU Rejsende Task Force

  • Rejsende ultra:bit Task Force. Involvering af flere børn fordrer udvidelse af tilbud om CFU rejsende inspirationsworkshops, med deltagelse af 30 undervisere på mellemtrinnet pr. gang. Skoler tilbydes besøg af i alt 100 ’Rejsende ultra:bit Task Forces’, der laver inspirationsworkshops til undervisere på mellemtrinnet, således at op mod 3000 lærere/undervisere får kompetenceudvikling.

Detaljerne omkring planlægning af disse tilbud er under udarbejdelse.

For spørgsmål henvend jer venligst til:

Projektleder for CFU-Danmark tværgående: Peter Bak-Jensen, VIA, tlf. 87552781 og mail PBAK@VIA.DK