Nye typer af ultra:bit-kurser

Monday, April 26, 2021

Nye muligheder for kurser på din skole

Introkurser:
Introduktion til ultra:bit. Fokus på at komme i gang med micro:bit. Præsentation af materialer og ressourcer på Ultrabit-siden. Handlekompetencerne er i fokus.
Målgruppe: For den uøvede. Her tænkes primært på lærere på 7. og 8. klasse og nye lærere på mellemtrinnet.
Varighed af forløb: 3 timer

Kom videre med:
For at sikre en forankring og en videreudvikling af kompetencerne hos lærerne og pædagogerne tilbydes denne type kurser. Her arbejdes der også med handlekompetencerne men med en stigende sværhedsgrad
Målgruppe: For den, der har været på intro-kursus eller har tilsvarende kompetencer.
Varighed af forløb: 3 timer.

Fagkurser:
Her arbejdes med teknologiforståelse i det enkelte fag. Her vil digital design og designprocesser sammen med digital myndiggørelse være en del af indholdet. Forankringen i det enkelte fag er her i fokus.
Målgruppe: For den, der har været på intro-kursus eller har tilsvarende kompetencer.
Varighed af forløb: 3 timer

Temakurser:
Forskellige temaer vil kunne bringes i spil på disse kurser. Temaerne kunne være i forhold til understøttende undervisning, men også tværgående og mere problemløsende emner kunne være en del af indholdet her.
Målgruppe: For den, der har været på intro-kursus eller har tilsvarende kompetencer.
Varighed af forløb: 3 timer.

Supertaskforcekurser:
Fokus vil være at få uddannet deltagerne til at kunne igangsætte en proces i forhold til at forankre teknologiforståelse på skolen eller i kommunen. Beyond micro:bit er en del af kurset, hvor der også sættes fokus på taksonomisk udvikling og brug af teknologier. Der vil blive arbejdet med implementering af teknologiforståelse på skolen/kommunen.
Målgruppe: Vejledere eller ressourcepersoner på skolerne eller i kommunerne fx PLC medarbejdere. Det er en forudsætning, at deltageren har været på intro-kursus eller har tilsvarende kompetencer.
Varighed af forløb: 2x3 eller 6 timer.


Fagvejleder:
Fokus vil være at få uddannet deltagerne til at kunne igangsætte en proces i forhold til at forankre teknologiforståelse på skolen eller i kommunen. Der vil blive arbejdet med implementering af teknologiforståelse på skolen/kommunen.
Målgruppe: Fagvejledere på skolerne eller i kommunerne fx matematik- eller natur- og teknologi-vejledere. Det er en forudsætning, at deltageren har været på intro-kursus eller har tilsvarende kompetencer.
Varighed af forløb:2x3 eller 6 timer.


Kontakt dit lokale CFU for at høre nærmere.